Páta František: Robinsonova osada

Podtitul:
Další osudy Robinsonova ostrova / podle povídky Hildebrandtovy a přepracování A[nt.] V[áclava] Humla nově upravil František Páta.
Anotace z obálky:
Co se vlastně stalo z Robinsonovým ostrovem, když se Robinson navrátil do Evropy? Poví vám to tato kniha, tak bohatá zážitky a dobrodružstvími jako osudy Robinsonovy. Vypráví o vzpouře na lodi při Robinsonově odjezdu, o bojích s divochy a nebezpečných pirátech, o rozmnožení osady o posádku španělské válečné lodi a o všech těch nesnázích divočiny, jak je dovedla překonat vynalézavá svépomoc. Dozvíte se v ní přemnoho zajímavého a leccos užitečného, jak takovou osadu zakládat, vést, a jak si člověk vždy může pomoci svou vynalézavostí a prací. Kdo si rád přečtl ROBINSONA, přečte si rád a s požitkem také knihu o osudech jeho ostrova.

Kniha vyšla v roce 1942, v tomto roce autor zemřel v nacistickém vězení.

Robinson na Marsu

Pokud se dočtete do poloviny knihy Le Rouge, Gustave: Pozemšťan na Marsu, tak zjistíte, že II. část knihy má podtitul:
ROBINSON NA MARSU.
Hlavní hrdina je chemik, biolog, mechanik, takový Cyrus Smith z Verne Tajuplného ostrova. Když se ocitne na Marsu, tak umí rozdělat oheň z bahenního plynu, vyrobit oštěp, luk, šípy. V nízké přitažlivosti skáče velkými skoky.

Kniha Le Rougeho vyšla ve Francii v roce 1908, 9 let před vydáním knihy Edgar Rice Burroughs: Princezna z Marsu, kde také hlavní hrdina Carter udivuje velkými skoky. Jestlipak četl Burroughs knihu Le Rougeho? Vyšla kniha Le Rougeho v USA? Vyšla, je v kongresové knihovně.

 

Bádání o Robinsonovi

O čem by se dalo bádat:

 • Robinson na různojazyčných Wikipediích, česká Wikipedie má heslo Robinson Crusoe, heslo Robinsonáda a další.
 • Jsou zájmové weby o Robinsonovi v cizině?
 • Kolik knih o Robinsonovi je v NKP a kolik jich je již digitalizovaných, tedy ke stažení, viz třeba zde.
 • Existují české či jinojazyčné Fanfiction a Robinsonech? Heslo Fanfiction na české Wikipedii.
 • Porovnat texty překladů, překladatelé je často zkracovali až převyprávěli (typicky Pleva), tedy který překlad je nejpřesnější, nejkrásnější,  atd.
 • Jak moc je sazečsky odflákli, my máme možnost knihy naskenovat a najít pravopisné chyby lépe třeba pomocí Wordu.
 • Jak moc se v Robinsonovi projevila komunistická ideologie či další ideologie, jak moc je tam rasismus a náboženství.
 • Podívat se, jak a kde vycházel Robinson v jiných zemích (jsou národní knihovny), a kde ne  (vyšel třeba v KLDR?).
 • Porovnat ilustrace, někdy se převzaly původní, někdy se vytvářely nové ( viz třeba knihy o Neználkovi, nepřevzaly se nikdy ruské, ale dělali se u nás nové).
 • Defoe vymyslel slovo Robinson a to se stále používá, třeba v názvech knih, Robinsoni vesmíru, Robinsonka.
 • Zadat do map Google cesty Robinsona, takto nějak, viz mapa.

Nejčastěji vydávané knihy

Je Robinson Crusoe nejčastěji vydávaná kniha na světě či aspoň v Českém státu?
Co na to vyhledávací služba NKC (Národní knihovny ČR)? Kolikrát byla vydána nějaká kniha?

Žebříček českých knih

Božena Němcová:     Babička 292×
Karel Hynek Mácha:  Máj 249×
Karel Čapek:            Válka s mloky 155×
Daniel Defoe:            Robinson Crusoe – 105×

Pomíjíme samozřejmě ideologické či náboženské knihy vydávané někdy i násilně.