Rubriky

Bádání o Robinsonovi

O čem by se dalo bádat:

 • Robinson na různojazyčných Wikipediích, česká Wikipedie má heslo Robinson Crusoe, heslo Robinsonáda a další.
 • Jak to bylo s rodinou Robinsona po návratu, je to různé i v anglických vydání?
 • Jsou zájmové weby o Robinsonovi v cizině?
 • Kolik knih o Robinsonovi je v NKP a kolik jich je již digitalizovaných, tedy ke stažení, viz třeba zde.
 • Kde se dají stáhnout texty v cizích jazycích?
 • Existují české či jinojazyčné Fanfiction a Robinsonech? Heslo Fanfiction na české Wikipedii.
 • Porovnat texty překladů, překladatelé je často zkracovali až převyprávěli (typicky Pleva), tedy který překlad je nejpřesnější, nejkrásnější,  atd.
 • Jak moc je sazečsky odflákli, my máme možnost knihy naskenovat a najít pravopisné chyby lépe třeba pomocí Wordu.
 • Jak moc se v Robinsonovi projevila komunistická ideologie či další ideologie, jak moc je tam rasismus a náboženství.
 • Podívat se, jak a kde vycházel Robinson v jiných zemích (jsou národní knihovny), a kde ne  (vyšel třeba v KLDR?).
 • Kdo všechno Robinsona ilustroval?
 • Porovnat ilustrace, někdy se převzaly původní, někdy se vytvářely nové ( viz třeba knihy o Neználkovi, nepřevzaly se nikdy ruské, ale dělali se u nás nové).
 • Defoe vymyslel slovo Robinson a to se stále používá, třeba v názvech knih, Robinsoni vesmíru, Robinsonka.
 • Zadat do map Google cesty Robinsona, takto nějak, viz mapa.
 • Sexuální život Robinsona?
 • Kdo všechno vydal známky s tématem Robinson Crusoe.
 • Kolik bylo filmů o Robinsonovi?
 • Domény RobinsonCrusoe.xxx.
 • Ochranné známky  s textem Robinson Crusoe.
 • Knihy a filmy inspirované Robinsonem a odehrávající se v „robinsonském“ prostředí  např. kniha Děti jeskyň /všechny 3 díly v němčině nabízí česká nakladatelství), film Modrá laguna, či prostředí mezi lidmi, typicky Robinsonka.